Любопитни методи за борба с хлебарките

Насекомоядните растения са много атрактивни, но за сериозна борба с инсекти и хлебарки не могат да бъдат използвани за съжаление и в стопанството да се прилагат.

Използването на заразни болести е метод, който под натиска на природозащитниците е забранен, според които е начин за биологична война. Ефектът му е изключително силен и включва „заразяване” с микроорганизми на земеделските площи, които за хората са безвредни, за растенията и животните също, но за насекоми и хлебарки са смъртоносни. Тези зарази от само себе си се разпространяват като от насекомо на насекомо се предават и да могат цели популации да унищожат.

Използването на стерилизация е начин за борба с хлебарки и инсекти и е много коварен. Отглеждат се мъжки насекоми, които с йонизираща радиация се облъчват и се стерилизират. Когато в природата бъдат освободени, те в полов контакт влизат с женските, но не успяват да ги оплодят, което до сериозно намаление води на популация.

Дезинсекцията е много дълъг процес, изискващ постоянство и последователност. Близо 1/4 от селскостопанските растения, които хората все още отглеждат, биват унищожавани от насекоми и хлебарки. В борбата с тях се използват усъвършенствани методи, но те продължават да заразяват и болести да пренасят.

Всяка успешна борба с хлебарки включва средства и методи за превенция, съчетани с наблюдение за активност. Хлебарките се изхранват с човешки отпадни продукти основно, съпътстват човека и неговите удобни условия на живот, които им подсигурява, а и на популацията им с влага, топлина, произведен органичен боклук.

Хлебарките са приспособими и между най-устойчивите насекоми на планетата, имат бърза адаптивност към химични вещества и разнородни препарати. Други фактори, които особено затрудняват борбата с хлебарки, са скрития начин на живот и бързото им възпроизвеждане. Те живеят на места, които са много трудно достъпни и само нощем излизат навън, докато популацията дотам не нарастне, че е безуспешен контролът им. Дори най-чистата къща може за хлебарки да стане дом, с внесени техни яйца с обувки, стоки или кашони. Навлязла ли е в помещенията веднъж заразата, борбата трябва веднага да започна, защото дори една от тях да видите, на другия ден стотици хлебарки ще са плъзнали. Възрастните насекоми са започнали вече снасяне на яйцата и извън контрол ще бъдат скоро, а все по-трудна ще е ситуацията.

Бабини рецепти срещу хлебарки

Още от древни времена хората са се борили с насекоми и хлебарки, като в огъня са поставяли листа на определени растения или изсушен тор. Този дим дразни на инсектите дихателната система и до 15 метра ги прогонва на далеч. Смески от изсушени растения, които в огъня се поставят, като средство за борба с вредителите били продавани хилядолетия. В Индия към тях аромати се добавяли и върху клечки се изсушавали, които при запалване прогонвали едновременно инсекти и хлебарки и приятна миризма разпръсквали.

Дезинсекция чрез фумигация е метод за обгазяване на растителната продукция с безвредни за хората и животните газообразни препарати, но смъртоносни за насекомите. Тези отрови нямат остатъчно действие при хлебарки и не е удачен метод за помещения.

Най-разпространеният метод в днешно време за борба с хлебарки, е пулверизацията – разпръскване на прахообразни или течни препарати. Използваните препаратите обикновено във вода се разтварят и с тях се напръсква площта. Така те по обработваните повърхности залепват и в някои случай имат остатъчно действие при обработка на закрити помещения до 6 месеца дори.

При метода на напояването още преди посяването се накисват в препарати семената на растенията и така унищожават насекоми и хлебарки, но за посевите са безвредни, също и за хора и животни. По този начин само на едно желание имат право вредителите и се оказва и последно първото изядено от тях зърно.

Има няколко репеленти, които силна миризма отделят и отблъскват вредителите и хлебарки. Основните видове са дезодоранти или кремове, които по тялото се нанасят и от всеки могат да се използват, включително и когато се провеждат земеделски обработки в силно заселени райони с насекоми, туристически преходи или военни акции. В бита могат и тебешири да се използват, с които няколко ивици се начертават около местата, където храна се съхранява. Мравки и хлебарки не преминават през тези ивици, защото са отблъснати от миризмата на репелента.

Дезинсекция чрез използването на насекомоядни птици е екологично съобразен, ефикасен и много евтин начин, но за жалост в България не се използва все още. Около земеделските култури, нападнати от вредители, се заселват насекомоядни птици, които изяждат хлебарки и др. инсекти.

 

Препарати срещу хлебарки

При неправилен подбор на препарати би могло само да се стимулира разселването на хлебарки да е минимален ефектът от пръскане. Въпреки че са сертифицирани повечето препарати и са разрешени в домашни условия за употреба, трябва маска задължително да се използва при работя с тях. Недопустимо е вкъщи да се използват препарати за земеделски нужди, защото могат алергии да причинят и други проблеми.

Най-старият метод за борба с хлебарки, още от древността познат и най-примитивен, днес се използва в закрити помещения. Много хлебарки са активни през нощта и към всеки светлинен източник се насочват инстинктивно. Когато има запалена факла или свещ в дадено помещение, те влизат в контакт с тях и изгарят. Откритият пламък има обаче и несъвършенства – пожар може да предизвика, само нощем може да се използва и на закрито – откритият пламък много насекоми ще привлече. Целта на насекомоуловителите е в своя лабиринт да привлекат чрез примамка насекомите, така че след това да не могат да излязат от там.

Инсектицидната лампа е начин за унищожаване на хлебарки чрез ток. Те са привлечени към нея от светлината – обикновена или поляризирана. Тази светлина и през нощта и през деня може да привлече хлебарки. Монтирани са оголени жици в лампата, по които тече ток с високо напрежение, но слаб. При допира с жиците те умират. Труповете им падат под лампата в монтираната кутия.

Инсектицидните лепила са полутечни и лепкави вещества, с приятен за насекомите аромат, привлича хлебарки, те се залепват и умират. Инсектицидните лепила върху гладки повърхности се нанасят – картон или тънка пластмаса и трябва така да бъдат поставени, че да висят свободно.

Насекомите могат от помещението да бъдат прогонени като се използва ултразвук – без да бъдат убивани. Слухът на хлебарки регистрира звуци до 60 KHz висока честота, докато човешкият –до 20 KHz само. Когато се включи устройството, дразни насекомите, но не може да бъде чуто от хората в същото време. Въпреки, че вредно влияние на ултразвука не е установено върху хора наблизо, препоръчително е все пак в присъствието на хора той дълго да не се използва. Такива устройствата, могат временно да прогонят хлебарки, които ще се върнат обратно при изключване на устройството.